top of page

IPPON SHOBU FIGHT NIGHT RULES

Vytvořil: Jan Drobeček

 

1. Definice karate ippon shobu

Karate ippon shobu je plno kontaktní disciplína bojových sportů. Povolené jsou veškeré kopy (geri) a přímočaré údery (zuki). Souboj probíhá v postoji a odehrává se ve střední a dlouhé vzdálenosti. Po úspěšném porazu či podmetu, může být chvilkově přenesen na zem. Boj na zemi a další zakázané chování jsou specifikovány v dalších bodech
 

2. Oděv a ochranné pomůcky

• Bílé kimono

• Pásek patřičné barvy – červená, modrá

• Chrániče na zuby

• Chrániče na ruce (poskytne pořadatel)

• Chrániče holeň + nárt (poskytne pořadatel)

• Suspenzor

Zápasník může použít do chráničů bandáže. Správnost chráničů zkontroluje před vstupem na tatami arbitr. Zápasník zodpovídá za správně vytvarovaný chránič zubů, aby nedocházelo k jeho častému vypadávání během zápasu. Rozhodčí není povinen zápas přerušovat
 

3. Délka zápasu

V rámci pyramidy jsou eliminační zápasy jednokolové a trvají 3 minuty. Pokud zápas skončí remízou, bude pokračovat do prodloužení. Čas se zastavuje vždy, pokud rozhodčí zvolá yame. Finálový zápas pyramidy nebo žebříčkový superfight se koná na tři kola po třech minutách. Mezi koly je vždy minutová přestávka. 
 

4. Váhové kategorie

• Těžká váha (+84 kg)

• Polotěžká váha (-84 kg)

• Střední váha (-75 kg)

• Lehká váha (-67 kg)

• Muší váha (-60 kg)

• Lehká váha ženy (+60 kg)

• Muší váha ženy (-60 kg)

• Slámová váha ženy (-54 kg)

 

V pyramidě a v netitulových superfightech je povolená tolerance 0,5 kg. Pro zápasy o titul je tolerance nulová. 
 

5. Bodování v zápase

Na rozdíl od klasických soubojů karate, není zápas stopován po každém úspěšném úderu či kopu. Povedené techniky si zaznamenávají rohoví soudci během zápasu do svých poznámek a mají vliv na celkové skóre zápasu. Hlavní rozhodčí ale zastaví zápas a udělí bodování v těchto případech

• Ippon – jeden ze zápasníků není schopen po regulérním inkasovaném úderu či kopu pokračovat v zápase (pravidlo 10 sekund)

• Waza-ari – jeden ze zápasníků není ihned schopen po regulérním inkasovaném úderu či kopu pokračovat v zápase a potřebuje čas na zotavení
 

6. Zastavení zápasu (yame)

• Po tvrdému úderu či kopu, kdy zápasník nemůže ihned pokračovat v zápase

• Vstávání ležícího soupeře po podmetu

• Roztržení – stání hruď proti hrudi déle než 3 sekundy

• Hrozící porušení pravidel – zápas v krátké vzdálenosti

• Porušení pravidel

• Na pokyn jednoho z trenérů (vhozený ručník)

• Lékařské ošetření

• Upravení chráničů

• Konec časového limitu
 

7. Boj na blízko

Pokud se zápasníci přiblíží na krátkou vzdálenost a dostanou se do tzv. klinče – mohou v této vzdálenosti použít maximálně jeden úder při pokusu o roztržení. Z klinče může být proveden podmet nebo poraz. Samotný klinč bez techniky by neměl trvat delší dobu – je to důvod pro přerušení zápasu. Opakované klinčování ze strany pouze jednoho ze zápasníků může být vyhodnoceno jako porušení pravidel – vyhýbání se boji
 

8. Boj na zemi a vstávání

Je možné útočit ze stoje na ležícího soupeře, který se na zem dostal vlastní vinou nebo byl podražen. Útok může trvat maximálně 3 sekundy a mohou být použity maximálně 3 údery či kopy. Ležící závodník nemůže ze spodní pozice používat žádné kopy ani údery. Závodník, který byl hozen nebo podmeten musí ihned po vyhlášení povelu yame vstát. Pokud jeví známky neschopnosti pokračovat v zápase, rozhodčí započne počítání, které bude ohodnoceno minimálně waza-ari
 

9. Technické fauly

• Údery na krátkou vzdálenost (háky, zvedáky, kolena, lokty)

• Údery a kopy pod pás

• Kopy na hlavu ležícího soupeře

• Údery hlavou

• Údery otevřenou rukou do obličeje, píchání do očí

• Škrcení, páčení, tahání za vlasy, kousání

• Údery na páteř nebo údery do zátylku

• Nebezpečné hody

• Udeření, kopnutí soupeře ve chvíli, kdy je přerušen zápas
 

10. Taktické fauly

• Záměrné vyšlápnutí ze zápasové plochy (ochranné zóny)

• Záměrné vyhýbání se boji – chytání soupeře, držení, zdržování zápasu, lehání si na zem, úmyslné vypadávání chráničů zubů

• Vulgární pokřiky a nadávky
 

11. Vyhodnocení technických faulů

• Pokud zápasník neúmyslně fauluje svého soupeře, ale nezpůsobí mu tím závažné zranění, rozhodčí hříšníka pouze slovně varuje

• Pokud zápasník neúmyslně fauluje svého soupeře a způsobí mu tak závažnější zranění, které si žádá lékařské ošetření, bude zápasníkovi uděleno varování KEIKOKU

• Pokud k takovémuto faulu dochází v průběhu zápasu opakovaně, zápasníkovi bude udělen trest CHUI, který znamená stržení bodu u praporkových rozhodčích

• Pokud zápasník fauluje svého soupeře úmyslně, rozhodčí zastaví zápas, poskytne zápasníkovi lékařské ošetření a čeká na vyjádření lékaře, zda může zápas pokračovat. V případě, že zápas pokračovat může, dojde k trestu CHUI, který znamená stržení bodu u praporkových rozhodčích. V případě, že zápas pokračovat nemůže, bude situace vyhodnocena jako diskvalifikace (HANSOKU)

 

12. Vyhodnocení taktických faulů

• Taktické chyby se sčítají

• První porušení pravidel = KEIKOKU

• Druhé porušení = CHUI

• Třetí porušení = HANSOKU
 

13. Způsoby ukončení zápasu

Před časovým limitem

• Vítězství na Ippon – soupeř není schopný do 10 vteřin po inkasování úderu pokračovat

• Vítězství na Awasete-ippon – získání 2 waza-ari v zápase (2x počítání v daném kole)

• Vítězství na Hansoku (Disqulification) 

• Vítězství na Kiken (Odstoupení ze zápasu) – zápasník si způsobí bez cizího zavinění zranění, které mu neumožňuje pokračovat v zápase nebo nechce pokračovat v zápase z jakýchkoliv důvodů. Nebo si nepřeje pokračování zápase někdo z jeho týmu

• Vítězství na rozhodnutí lékaře (Doctor stopage) – zápasník je zraněn, chce pokračovat v zápase, ale lékař jeho další start nepovoluje

• Zápas bez výsledku (No contest) – pokud došlo k neúmyslnému faulu, zápasník není schopen pokračovat. Zápas při tom nepřesáhl svoji polovinu

• Technické rozhodnutí rozhodčích – pokud došlo k neúmyslnému faulu, zápasník nemůže pokračovat v zápase a zápas trval déle než polovinu stanového limitu, dojde k rozhodnutí na praporky

 

Po časovém limitu

• Jednoznačné vítězství (Unanonimous decision) – 3:0 na praporky

• Většinové vítězství na body (Majority decision) – 2:0 na praporky, jedna remíza

• Vítězství na body (Split decision) – vítězství 2:1 na praporky

• Jednoznačná remíza (Unanonimous draw) – u všech rozhodčích remíza

• Většinová remíza (Majority draw) – dva rozhodčí remíza, jeden praporek AKA/AO

• Remíza (Split draw) – jeden rozhodčí remíza, jeden výhra AKA, jeden výhra AO

14. Kritéria hodnocení 

Soudci hodnotí veškeré údery, kopy a podmety, které proběhly během utkání, přičemž podmety a kopy na hlavu jsou brány jako nejvíce signifikantní. Zápasník, který získal vyšší počet signifikantních úderů, získá v kolonce „aktivita“ vítězství 1:0. Pokud bude utkání vyrovnané, rozhodčí může do kolonky „aktivita“ zapsat remízu 0:0. Soudci do skorekarty zapisují případná waza-ari nebo trestné body chui, které v zápase udělil hlavní rozhodčí.

bottom of page